6 ทศวรรษ คณะแพทยศาสตร์ มช. มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคแห่งแรก โดยเริ่มรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปี พ.ศ.2500 แต่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งเป็นคณะแพทย์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2502 สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และต่อมาได้โอนมาสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2508 เป็นต้นมา และในเดือนตุลาคมปี พ.ศ.2562 คณะแพทยศาสตร์ มช. จะมีอายุครบ 60 ปี จึงนับเป็นโอกาสพิเศษของชาวคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่จะเดินทางมาถึง 6 ทศวรรษ

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า “ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคมปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมีพิธีเชิดชูเกียรติและไว้อาลัยแด่อาจารย์อาวุโสและผู้ล่วงลับ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี โดยจะได้เชิญมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั้งที่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน และมหาวิทยาลัยแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วม โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นอกจากนี้ยังจัดให้มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อาทิ กิจกรรม Health Expo ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2562 และการจัดให้มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นประจำทุกเดือนตลอดทั้งปี รวมไปถึงยังมีการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และกิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งปี”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาแพทย์มาแล้ว 61 รุ่น ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมจำนวน 6,816 คน เรามุ่งหวังเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา โดยการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ และระดับประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น