มช.แถลงความคืบหน้านวัตกรรม รถ “MED CMU-DIP EV Car”เพื่อคนพิการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย ได้แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม “MED CMU-DIP EV Car”  เมื่อวันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสื่อมวลชนและผู้ประกอบการรถยนต์ต่างให้ความสนใจและเข้ามาดูตัวอย่างรถยนต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการล้วนคาดหวังที่จะให้รถ “MED CMU-DIP EV Car” ได้ใช้งานอย่างรวดเร็ว และพัฒนาต่อยอดงานให้สำเร็จและประสบความสำเร็จ

คุณณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า “หลังจากที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้แถลงข่าวเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งท่อน (MED CMU-DIP EV Car) ไปแล้วนั้น ได้ติดตามขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ที่ศักยภาพเชิงพาณิชย์ในปีที่ 2 ยังรอเสนอทุนวิจัย ซึ่งมี 2 แหล่งทุน คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผ่านโครงการทุนพัฒนาเครื่องมือแพทย์  ได้มีการหารือที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 พบว่าจะต้องหารือกับผู้จัดการโครงการ และผู้อำนวยการกองนวัตกรรม ของกรมส่งเสริม เพิ่มเติม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหารือ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เรื่องทุนในการพัฒนาให้สามารถขึ้นสู่บัญชีนวัตกรรมและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งในที่ประชุมมีความเห็นให้รอผลการพิจารณาทุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อน เนื่องจากเป็นแหล่งทุนเดิม โดยในวันที่ 8 มกราคม 2562 จะนำเสนอแผนงานขั้นที่ 2 ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ต่อไป”

 

ด้าน รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ดูแลด้านการวิจัย เปิดเผยว่า “ขณะนี้ได้มีการหารือกับทีมผู้ผลิตจากประเทศจีนได้ส่งข้อมูลที่ควรมีการพัฒนาต้นแบบให้พร้อมทดสอบสมรรถนะรถ ให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด ส่วนการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทำผ่านหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOCMU) ได้ส่งจดสิทธิบัตรการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ชื่ออุปกรณ์ล็อควีลแชร์ให้ติดกับพื้น และทางลาดขึ้นรถยนต์  โดยคาดหวังว่า MED CMU-DIP EV Car ได้ใช้งานอย่างรวดเร็ว และพัฒนาต่อยอดงานให้สำเร็จและประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น