KiThai ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรขับเคลื่อน Creative Industry สร้างบุคลากรส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

KiThai (Kreative Industry of Thailand) หรือ ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรส่งเสริมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ร่วมต่อยอดการศึกษาพัฒนาเป็นแนวคิดการทำธุรกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวนำ และอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจกรอบการบริหารธุรกิจที่เป็นจริง โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ช่วยสะท้อนวิธีคิดการนำองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและการพัฒนา ผนวกกับศิลปะ วิทยาศาสตร์ งานออกแบบ และความสนใจส่วนตัวมาบูรณาการให้ตอบโจทย์การทำธุรกิจยุค Digital Era ได้อย่างยั่งยืน

คุณบุณยนุช วิทยสัมฤทธิ์ เจ้าของแบรนด์ 31THANWA นำเสนอว่า ‘การสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ให้แปลกสุดขั้วเสมอไป แต่การสืบสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาเดิมเพื่อให้ตอบสนองการใช้ชีวิตปัจจุบันก็ช่วยสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืน’

ทางด้านคุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ เจ้าของแบรนด์ PIN METAL ART ที่เน้นการนำเศษขยะมาตีโจทย์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้แง่คิดว่า ‘สิ่งที่ทำอยู่เป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมของที่บ้านให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของเราเอง โดยมีหลักคิดว่าต้องใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรามองว่าการรู้จักตัวเองสำคัญที่สุด’

 ในส่วนของคุณสมศักดิ์ บุญคำ เจ้าของแบรนด์ LOCAL ALIKE ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการลงมือทำ ‘คิด แล้วต้องทำ การมี passion ต้องช่วยหาตัวตน ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ที่เรามีจะช่วยผลักดันให้เราสร้างวิธีการต่างๆ ได้ แล้วรายได้จะตามมาเอง’

และปิดท้ายด้วยคุณสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ประธานบริษัท นคร เจมส์ จำกัด และกรรมการสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย เน้นย้ำแนวคิด ‘ความแตกต่างควรถูกสร้างให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและมีคุณค่า เมื่อไหร่ที่คิดได้ ให้ลงมือทำ และดันไปให้สุด’

KiThai จึงเป็นองค์กรที่มอบ solution ให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่เห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับนวัตกรรมความรู้ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ตอบโจทย์การทำธุรกิจยุค Digital Era ได้อย่างยั่งยืน โดยบริการแนะนำและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่าน Short Course และให้บริการ E-commerce เพื่อรองรับและสนับสนุนด้านการตลาดและจัดจำหน่าย

ผู้ที่สนใจรายละเอียดบริการและกิจกรรม KiThai สามารถติดตามได้ที่

Website: https://www.kithai.org/  และ Facebook: https://www.facebook.com/KiThaiOrg/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น