เตือนนายจ้างและสถานประกอบการเตรียมป้องกันเหตุอัคคีภัยช่วงวันหยุดยาว

สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานเชียงใหม่ เตือนนายจ้างและสถานประกอบการ เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันเหตุอัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ ย้ำต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
น.ส.บุญญาพร ไชยพรหม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นายจ้างของสถานประกอบการ ให้เตรียมมาตรการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ เช่น การเกิดอัคคีภัยจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร จากสารเคมี จากแหล่งความร้อนอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งมักเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยย้ำมีการดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตรวจสอบจนถึงเครื่องดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อเดือนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ รวมไปถึงจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัสดุที่ติดไฟง่าย ภายในสถานประกอบกิจการ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุม ดูแล และป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความสูญเสีย
ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งก่อนและช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ อาทิ กำหนดมาตรการในการตรวจสอบดูแลเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตราย วางแผนป้องกันอัคคีภัยไว้ล่วงหน้า และทบทวนแผนฉุกเฉินเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น