เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด เสน่ห์…ชีวิต แม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด เสน่ห์…ชีวิต แม่ฮ่องสอน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ อาคารบี ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา โดยมี นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และ นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าวจัดงานแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “งานเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด เสน่ห์…ชีวิต แม่ฮ่องสอน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กันยายน 2561 นั้น เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าที่อยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยวโดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ของชาวแม่ฮ่องสอน เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นรายได้ เป็นชุมชนท่องเที่ยว ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีชวนกันคิด ชวนการทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน”

นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า “ในส่วนของพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานนี้ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 35 หมู่บ้าน ลักษณะกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยแต่ละหมู่บ้านต้องมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในลักษณะของเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ  ฐานราก ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน อีกด้วย”

โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์…ชีวิต แม่ฮ่องสอน” ที่โดดเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผู้ประกอบการจำนวนกว่า 20 คูหา พบกับการออบบูธเที่ยวชมวิถีชีวิต การช้อปสินค้า OTOP นวัตวิถี ชิมอาหารพื้นเมือง ชมการแสดง 6 ชาติพันธุ์ของชาวแม่ฮ่องสอน แพ็คเกจท่องเที่ยว และการลุ้นรางวัลทุกวัน โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ อาคาร บี ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น