แม่เชียงใหม่ร่วมทุบสถิติครั้งใหม่กับ “Thailand Breastfeeding Day By Pigeon อุ่นรักจากอกแม่

“พีเจ้น” สานต่อเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่านแคมเปญปีที่ 4 กับ “Thailand Breastfeeding Day By Pigeon อุ่นรักจากอกแม่ ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจ” โดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สร้างประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี แม่ลูกกว่า 1,200 แม่ลูกร่วมทำสถิติบันทึกใน Thailand Records เพื่อรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแม่มีกำลังใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้นานที่สุด โดยได้คุณแม่คนสวย “อร-อรอนงค์ ปัญญาวงศ์”  นำทีมแม่ชาวเชียงใหม่สร้างพลังแห่งรัก ส่งต่อแรงบันดาลใจ และร่วมทุบส  ถิติระดับประเทศ ณ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กแบรนด์ “พีเจ้น” กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับและประสบผลสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แคมเปญ Thailand Breastfeeding Day By Pigeon อุ่นรักจากอกแม่ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจ” ได้รับการตอบรับจากคุณแม่เป็นอย่างดี โดยมีจำนวนแม่ลูกเข้าร่วมทำสถิติในงานเพิ่มมากขึ้นทุกปี ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คุณแม่หันมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น โดยในปีแรกมีคู่แม่ลูกจำนวน 410 แม่ลูก, ในปีที่สองจำนวน 796 แม่ลูก, ในปีที่สามจำนวน 1,018 แม่ลูก และในปีนี้มีมากถึง 1,200 แม่ลูก พีเจ้นให้ความสำคัญในเรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เสมอมา และอยากส่งต่อคุณค่านี้ให้ยาวนานที่สุด เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่คุณแม่กับลูกน้อยได้ใกล้ชิดและสานสัมพันธ์ความรักกันอย่างลึกซึ้งจากแม่สู่ลูก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดีในอนาคต เพราะนมแม่คืออาหารทรงคุณค่าที่ประกอบไปด้วยสารอาหารทุกชนิดที่ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดต้องการ ซึ่งในปีนี้ พีเจ้นรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยที่ยังได้รับการสนับสนุนและการตอบรับเข้าร่วมงานอย่างดีเสมอมา กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญ และหันมาใส่ใจกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น และถึงแม้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย แต่พีเจ้นก็ยังมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมในการรับรู้และร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีอัตราที่สูงขึ้น และเป็นทางเลือกอันดับแรกในการวางแผนเลี้ยงลูกของทุกครอบครัว” คุณสุวรรณากล่าว

การสร้างสถิติการร่วมให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันทั่วประเทศ ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกัน 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ โดยที่เชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้คุณแม่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คุณแม่ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมในงานทั้งที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในการทำสถิติผ่านทางเฟสบุ๊กพีเจ้นอีกด้วย ซึ่งจำนวนแม่ลูกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด จะถูกบันทึกลงใน Thailand Records ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำสถิติของจำนวนเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและจุดยืนของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกัน ซึ่งเป็นวิธีการเลี้ยงลูกตามธรรมชาติ ที่มีประโยชน์และส่งผลดีต่อทั้งลูกและแม่มากที่สุด  พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำและเป็นผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและทารกของพีเจ้น ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาตลอดระยะเวลามากกว่า 35 ปี” คุณสุวรรณา กล่าวปิดท้าย

ผศ.นพ. วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยินดีที่ได้ร่วมกับพีเจ้น ในการบันทึกสถิติการให้นมลูกจากอ้อมอกแม่ ในโครงการ “Thailand Breastfeeding Day by Pigeon” อุ่นรักจากอกแม่สร้างสถิติแห่งความภูมิใจ ครั้งที่ 4 บันทึกใน Thailand Records ซึ่งนับเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มากต่อคุณแม่และลูกน้อย และมั่นใจว่าจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในเมืองไทยอย่างแท้จริง โดยโครงการนี้นอกจากจะเป็นการรวมคุณแม่มาทำสถิติการให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกันมากที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อกำลังใจร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยให้มากขึ้นด้วย เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารครบถ้วน เป็นประโยชน์และเป็นภูมิต้านทานที่ดีต่อลูกน้อยมากที่สุด เพราะเป็นสุดยอดอาหารของทารก ทำให้ลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ และที่สำคัญการให้นมลูกจากอกแม่ยังเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันจากแม่สู่ลูกอีกด้วย ทั้งนี้คาดว่างาน Thailand  Breastfeeding Day By Pigeon จะมีประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ได้มากทีเดียว นอกจากนี้ยังมี แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญและคุณพ่อคุณแม่ที่มาให้ความรู้และคำปรึกษา ปัญหาต่างๆ และร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกด้วย

นอกจากจะได้รับเกียรติจากทีมผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่มาให้ความรู้การดูแลคุณแม่และลูกน้อยถึงในงานแล้ว คุณแม่ผู้ร่วมทำสถิติจะได้รับประกาศนียบัตรแห่งความภาคภูมิใจ และในปีนี้ยังได้มีการมอบ  Pigeon “Best Breastfeeding Moments” Awards ให้กับคุณแม่ที่ส่งเรื่องราวความสุขอุ่นรักจากอกแม่ มากว่า 600 เรื่องราว จำนวน 4 รางวัล พร้อมด้วยกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน

สิ่งล้ำค่าที่สุดสำหรับลูกมีอยู่แล้วในคุณแม่ทุกคน นั่นคือ “น้ำนมแม่” พีเจ้นอยากส่งต่อคุณค่านี้ให้นานที่สุด เพราะการได้ให้นมลูกจากอกแม่คืออีกหนึ่ง “True Love True Breastfeeding Moments” ความสุขอุ่นรักจากอกแม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น