สรุปผล “เชียงใหม่ กอล์ฟ เฟสติวัล 2018”

 

ผลการแข่งขัน เชียงใหม่ กอล์ฟเฟสติวัล แชมเปี้ยนชิพ 2018 สนามที่ 1

ไฟลท์ เอ (0-9) ชนะเลิศ ชาญชิต คำเลิศ 41-39-80 (9) 71  ไฟลท์ บี (10-18) ชนะเลิศ สากล นิบเป้า 37-44-81 (14) 67, รองชนะเลิศ บรรพต ณ ลำพูน 39-42-81 (11) 70, อันดับที่ 3 ชูชาติ ใจมั่น 40-43-83 (13) 70  ไฟลท์ ซี (19-24) ชนะเลิศ เจริญไชย ไชยวงศ์ 43-49-92 (20) 72 รองชนะเลิศ ไพโรจน์ สุระศิรานนท์ 49-47-96 (24) 72 อันดับที่ 3 ไชยวัฒน์ ไชยวงศ์ 44-48-92 (19) 73

ผลการแข่งขัน CHAMPIONSHIP CHIANG MAI GOLF FESTIVAL 2018 สนามที่ 2

ชนะเลิศ OVERALL LOW GROSS ได้แก่ Mr. Phil Fontilea 36-37-73 (5)  FLIGHT A (0-9) ชนะเลิศ รักษ์ชัย คงปาน 38-38-76 (6) 70,

รองชนะเลิศ ชัยวัฒน์ มุ่งงาม 37-41-78 (8) 70, อันดับที่ 3 สมพาน หน่อคำ 42-37-79 (9) 70  FLIGHT B (10-18) ชนะเลิศ วิทวัส วัฒนสิทธิกุล 37-43-80 (10) 70,  รองชนะเลิศ มาริษา แพคโคแน่น 42-40-82 (12) 70, อันดับที่ 3 วันชัย ลิ้มธนาภรณ์ 43-39-82 (12) 70  FLIGHT C (19-24) ชนะเลิศ สันติ จิรสุตา 46-43-89 (19) 70  รองชนะเลิศ พีระ 47-43-90 (20) 70  อันดับที่ 3 Mr. Heinrich English 45-46-91 (21) 70

ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการ เชียงใหม่ กอล์ฟเฟสติวัล แชมเปี้ยนชิพ 2018 สนามที่ 3

Over All Low Gross ได้แก่ คุณธนกร อุดมพันธ์    36   37   73   5   Flight A  ชนะเลิศ ได้แก่ คุณบรรหาร ศิริวุฒิ 36   39   75   6   69   รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ คุณณัฐนรี เขื่อนแก้ว   34   39   73   3   70   รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณชูชาติ ใจมั่น  39   38   77   6   71   Flight B  ชนะเลิศ ได้แก่ คุณกิตติคุณ คุ้มเกตุ  36   43   79   10   69   รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ คุณสุปิยชาติ วรรณสูตร    40   4   81   11   70   รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Mr.BG Park   44   38   82   11   71   Flight C   ชนะเลิศ ได้แก่ คุณพิสุทธิ์ สีสรรพ์  48   42   90   19   71  รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ คุณปิยะพงษ์ ชุติพงษ์วิเวท    44   46   90   19   71   รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่คุณชัชวาล วังธิยอง     45   50   95   24   71   ผลกอล์ฟเฟสติวัล แชมเปี้ยนชิพ 2018 สนาม 4 กัซซันขุนตาน.   ชนะเลิศ โอเวอร์ออล โลว์กรอส ได้แก่ ร.ต.ท.มนู จินดา 36-36-72   ไฟลท์ เอ (0-9) ชนะเลิศ Mr.Haike 34-39-73 (6) 67 รองชนะเลิศ วิเชียร 38-39-77 (9) 68 อันดับที่ 3 Mr.Prosong 42-34-76 (7) 69 ไฟลท์ บี (10-18) ชนะเลิศ วานิช เจริญสุข 37-42-79 (11) 68 รองชนะเลิศ Mr.An Jaisang 40-42-82 (12) 70 อันดับที่ 3 สิทธิพร ขันธสีมา 40-43-83 (13) 70 ไฟลท์ ซี (19-24) ชนะเลิศ พิสุทธิ์ สีสรรพ์ 46-43-89 (19) 70 รองชนะเลิศ สมพจน์ วุฒิบุญวัฒนา 47-48-95 (24) 71 อันดับที่ 3 พยนต์ ยศสุพรหม 45-46-91 (19) 72

ผลการแข่งขันกอล์ฟ Chiang Mai Golf Festival 2018 สนามที่ 5

ชนะเลิศ โอเวอร์ออล โลว์กรอส ได้แก่ ธงชัย มนินทรา 39-37-76 , ไฟลท์ เอ. ชนะเลิศ Mr.Lee Ki Deok 40-37-77 รองชนะเลิศ พรสวรรค์ ชาญศึก 36-41-77 อันดับที่ 3 ปุณยพัฒน์ นันทศุภวัฒน์ 36-41-77 ไฟลท์ บี. ชนะเลิศ สากล นิลเป้า 41-4-81 รองชนะเลิศ เอกพล พลวิเศษโภคิน 39-41-80 อันดับที่ 3 Hutchinson Philip 45-35-80 , ไฟลท์ ซี. ชนะเลิศ พิสุทธิ์ สีสรรพ์ 44-46-90 รองชนะเลิศ Kenny Jones 48-43-91 อันดับที่ 3 ธนพร อุ่นใจ 46-45-91

ผลการแข่งขัน Chiang Mai Golf Festival 2018 สนามที่ 6

ผู้ชนะเลิศ โอเวอร์ออล โลว์กรอส และผู้โชคดีจากการจับสลากในแต่ละสนามจะเป็นตัวแทนภาคเหนือไปร่วมแข่งกอล์ฟรายการ Thailand Golf Festival ที่พัทยาผลการแข่งขันปรากฏว่า ชนะเลิศ โอเวอร์ออล โลว์กรอส ได้แก่ พีรสุฏฐ์ พิรุณศิริ 37-38-75 , ไฟลท์ เอ. ชนะเลิศ Mr.Lee Ki Deok 39-36-75 รองชนะเลิศ ฉลองรัตน์ จิตรนวเสถียร์ 34-41-75 อันดับที่ 3 เกสรี โรจนเพียรสถิต 39-37-76 ไฟลท์ บี. ชนะเลิศ ศธรกัญ เที่ยงศรี 42-39-81 รองชนะเลิศ ชัชวาล วังธิยอง 42-37-79 อันดับที่ 3 ธนกร อุดมพันธ์ 40-40-80 , ไฟลท์ ซี. ชนะเลิศ Mr.Herny Chang 42-48-90 รองชนะเลิศ กศิดิศ สุวรรณเตมี 45-47-92 อันดับที่ 3 ปัญญา สิงค์คง 45-46-91

ผลการแข่งขันกอล์ฟ Chiang Mai Golf Festival 2018 สนามที่ 7 

ชนะเลิศ OVER ALL LOW GROSS พลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร 41-39-80 , ชนะเลิศ ไฟล์ B นฤทัย บู่ทอง 37-44-81 อันดับ 2 Mr.Nakai 43-43-86 อันดับ 3 Mr.Roland Wyss 41-41-82 H ชนะเลิศไฟล์ C สมชาย ลิมปิทีป 45-45-90 อันดับ 2 Mr.Kenny Jones 46-45 -91 อันดับ 3 ธนพร อุ่นใจ 46-45-91

ผลการแข่งขันกอล์ฟ Chiang Mai Golf Festival 2018 สนามที่ 8

ชนะเลิศ OVER ALL LOW GROSS ได้แก่ Mr.SS Song 38-35-73  FLIGHT A (0-9) ชนะเลิศ วรวิทย์ วีร์สวัสดิ์ 38-36-74 (5) 69 รองชนะเลิศ เอกสิทธิ์ กันทาเดช 40-36-76 (6) 70 อันดับที่ 3 สากล นิลเป้า 38-39-77 (7) 70  FLIGHT B  (10-18) ชนะเลิศ ธนเสฏฐ์ ธีระนนท์ตระกูล 40-40-80 (11) 69 รองชนะเลิศ สหทัศ เที่ยงศรี 40-41-81 (12) 69 อันดับที่ 3 ประจวบ ตันไชย 45-37-82 (13) 69  FLIGHT C ชนะเลิศ จุมพลภัทร 46-44-90 (19) 71 รองชนะเลิศ พิทักษ์ พันธ์จม 47-43-90 (19) 71 อันดับที่ 3 พิสุทธิ์ สีสรรพ์ 47-43-90 (19) 71

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น