จัดหางานเชียงใหม่..เตรียมเปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) 19 ก.ค. นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาบัณฑิตว่างงาน

จัดหางานเชียงใหม่ เตรียมเปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต ขานรับนโยบายรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาการว่างงานแก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มอย่างเป็นทางการ 19 ก.ค. 61 นี้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิตที่ประสบปัญหาการว่างงาน ตามนโยบายของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยจะเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมการจัดหางานได้กำหนดจัดตั้ง “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างและข้อมูลผู้สมัครงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อจับคู่ในการหางาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สมัครงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานที่ยังขาดทักษะในด้านต่างๆ ได้เลือกฝึกอบรมหลักสูตรที่ต้องการในการพัฒนาตนเอง นำไปใช้ในการสมัครงานหรือ ประกอบอาชีพอิสระและการแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้สมัครงานให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ในการสมัครงานและการประกอบอาชีพอิสระ
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยังไม่มีงานทำได้ลงทะเบียนสมัครงานผ่าน “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) ด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนผ่าน https://goo.gl/mKpVDd เพื่อสำนักงานจัดหางานจะได้จัดหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ส่งตัวเข้ารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง/ผู้ประกอบการเพื่อการบรรจุงาน ให้มีอาชีพมีรายได้ต่อไป ด้านนายจ้าง/ผู้ประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างได้ 2 ช่องทาง คือ ทางแฟกซ์ หมายเลข 0 5311 2743 หรือ E-mail : vgnew_cmi@hotmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER)สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร .053 – 112744 – 6 ต่อ 18 ทุกวันเวลาราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น