ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย เขียวสวยหอม จัดโครงการ Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Green at Heart : เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว ตอน แอ่วเวียงเจียงใหม่ ม่วนใจ๋ขนาด” ณ จุดบริการรถรางเขียว ชม เมือง โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทย (ททท.) ด้านตลาดในประเทศ อาจารย์สวาท จันทร์ทะเล กรรมการบริหารเครือข่ายเชียว สวย หอม นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงชาวเชียงใหม่เองได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเมือง ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมพื้นที่ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่งยังคงมีอยู่มากมายในเมืองเชียงใหม่    อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้คุณค่าของเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมืองเชียงใหม่ยังเต็มไปด้วยผู้คนมีความรักเมือง มีต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี งานศิลปะ การค้าที่สร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันของสิ่งเก่าและใหม่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่งดงาม ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งยังสามารถออกแบบการท่องเที่ยวย่านต่างๆ ให้มีเสน่ห์น่าเที่ยวในทุกฤดูกาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมกันพัฒนาโครงการ “Green at Heart: เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว #แอ่วเวียงเจียงใหม่ ม่วนใจ๋ขนาด” ขึ้น โดยตั้งเป้าหมายกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวให้ใช้บริการในโครงการนี้ ไม่น้อยกว่า 7,200 คน ตลอดโครงการ

ททท. และเครือข่าย เขียว สวย หอม จึงได้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วันละ 2 รอบ จำนวน 2 เส้นทาง ดังนี้  เส้นทางที่ 1: รอบเช้า 09.00 น. -11.00 น. เริ่มจาก วัดพระสิงห์ – คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) – กาดประตูเชียงใหม่ – วัดหมื่นสาร – วัดสวนดอก และ เส้นทางที่ 2: รอบบ่าย 13.00 น. -15.00 น. เริ่มจาก วัดพระสิงห์ – กาดหลวง – ย่านวัดเกตการาม  – ต้นฉำฉาใหญ่ รุกขมรดกของแผ่น ณ สโมสรยิมคานา ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 2 เส้นทางครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหารการกิน รวมไปถึงการดื่มด่ำบรรยากาศในช่วงฤดูฝนในเมืองเชียงใหม่ที่ถือได้ว่ามีเสน่ห์ไม่แพ้ฤดูหนาวเลยทีเดียว โครงการ Green at Heart : เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว #แอ่วเวียงเจียงใหม่ ม่วนใจ๋ขนาด” จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแอ่วฟรี ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2561 ทุกวัน (หมายเหตุ จ-อ : สำหรับนักเรียน นักศึกษา กลุ่มศึกษาดูงาน/ พ-อา: สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053 248 604-5 Facebook Fan page : TAT Chiang Mai หรือ สำรองที่นั่งแบบหมู่คณะได้ที่ รถราง เขียวชม เมือง by เขียว สวย หอม โทร. 095 129 8448

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น