การประชุมเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11

รองปลัดกระทรวงทรัพฯ เปิดการประชุมเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศต่างๆ และสามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์บุญย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11 ( 11 th Southeast Asin Biosphere Reserves Network Meeting ) ที่ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มเครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลใกล้เคียง ในภูมิภาคแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้จาก 12 ประเทศ จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานความก้าวหน้า นวัตกรรม ด้านการดำเนินงานของพื้นที่สงวนชีวมณฑลในแถบประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายประเทศผู้สนับสนุนการดำเนินงาน

 

สำหรับ โครงการมนุษย์และชีวมณฑล เป็นโครงการที่เริ่มโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางในระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผ่านพื้นที่สาธิตที่เรียกว่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลปัจจุบันมีอยู่จำนวน 669 แห่งใน 120 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยมีพื้นที่สงวนชีวมณฑล 4 แห่ง อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง คือ พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก จังหวัดลำปาง , พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง ทั้งนี้ ได้เตรียมผลักดันให้เกิดพื้นที่สงวนชีวมณฑลอีก 2 แห่ง คือ ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และ ที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยคาดว่าจะได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานของประเทศไทยในประเทศต่างๆ ได้รับทราบ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมวลของไทยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น