“ไทย-จีนร่วมมือด้านการเกษตร”

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2561 มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย  ร่วมกับกรมพาณิชย์  มณฑลซานตง  สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดให้มีงาน ประชุม”สัมมนาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทย-มณฑลซานตง”  โดยมี นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  ที่ปรึกษากองราชเลขานุการ  ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีและประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน  ในพิธีเปิดการสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ    นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  และประธานมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย  ให้การต้อนรับคณะจาก มณฑลซานตง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สำนักงาน เอเซีย กรมพาณิชย์ มณฑล ซานตง, นักวิจัย (รอง ผอ. ) สำนักงานการค้าต่างประเทศ กรมพาณิชย์ มณฑล ซานตง และนักวิจัย (รอง ผอ) พาณิชย์ เมืองเหวยฟาง, นายกสมาคมเครื่องจักรการเกษตรซานตง  นำ เจ้าของและผู้บริหาร บริษัทใหญ่ในมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย  ณ  โรงแรมแคนทารี่  ฮิลล์ เชียงใหม่

การประชุมสัมนาในครั้งนี้ได้มีการเจรจา และลงนามความร่วมมือกันใน 3 ประเด็นคือ  1.การนำผลผลิตทางการเกษตรของไทยส่งออกไปขายยังมณฑลซานตง เช่นข้าว ผลไม้ ยางพาราเป็นต้น  2.การนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยจากมณฑลซานตงมาให้เกษตรกรไทยได้ใช้ 3.การลงทุนสร้างศูนย์บริการเครื่องจักรกลทางเกษตรในไทย   รวมไปถึงเรื่องการนำผลผลิตทางการเกษตรของไทยส่งออกไปขายยังมณฑลซานตงและนำเครื่องจักรที่ทันสมัยจากมณฑลซานตง มาให้เกษตรกรไทยได้ใช้ ซึ่งถือเป็นการ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย และเป็นก้าวสำคัญต่อเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและต่อยอดทางการเกษตร

มณฑลซานตงมี ประชากรประมาณ105ล้านคน ยอดGDPภายใน มณฑล ปี 2560 36,339,000,000,000 (30ล้านล้านบาท)  ถือว่าเป็นตลาดสำคัญของสินค้าไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น