โครงการแสดงผลงาน กรมส่งเสริม การเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี “ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” โดย : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

    

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ลานมีโชคพลาซ่า โดย ได้รับเกียรติจาก นายสมสวย  ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาเป็นประธานในพิธีเปิด

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัด ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาบุคลากร การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร การช่วยเหลือเกษตรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ โครงการแสดงผลงาน กรมส่งเสริม การเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี  “ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานส่งเสริมการเกษตรในวาระครบ 50 ปีของการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 4.0  แสดงศักยภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรในภาคเหนือ  และนำเสนอผลงานการเกษตรและจำหน่ายสินค้า บริการ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขององค์กรเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ เกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการที่จะพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

งาน“ล้านนาไทยภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ที่ลานมีโชคพลาซ่า โดยมีกิจกรรมในงานมากมาย อาทิเช่น การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่(YSF) กลุ่มตลาดเกษตรกร กลุ่มGAP วิสาหากิจชุมชน 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน 40 บูธ ประกอบด้วย สินค้าเกษตร อาหารสดและแปรรูป เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หมวดหัตถกรรมและศิลปะประดิษฐ์ การให้ความรู้เรื่องภาษีกับผู้ประกอบการ การนำเสนอแนะนำสินค้า สินค้าเด่น สินค้านาทีทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น