สสว.เดินหน้าผลิตโค้ชช่วยเหลือ เอสเอ็มอีนำร่องจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรม “Train the Coach”

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้สามารถขยายผลในวงกว้าง สร้างรากฐานที่ดีของเอสเอ็มอีในหลากหลายพื้นที่และเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ก้าวทันกับยุค 4.0 จำเป็นต้องอาศัยพี่เลี้ยงที่เป็นมืออาชีพคอยให้คำแนะนำแก่เอสเอ็มอี สสว. จึงเปิดตัวกิจกรรม “พัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี (Train the Coach : Accelerator 4.0)” โดยตั้งเป้าหมายในช่วง 3 ปี จะผลิตโค้ชมากกว่า 2,200 ราย และพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 10,000 ราย พร้อมสร้างระบบฐานข้อมูลโค้ชของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้คำปรึกษาและจับคู่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีแต่ละพื้นที่โดยตรง

ทั้งนี้ กิจกรรม Train the Coach ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) ของ สสว. และเป็น 1 ใน 9 มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0 ของภาครัฐ โดยเป็นการช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีได้รับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจหรือชี้แนวทางการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ขณะเดียวกันมีการลงทะเบียนโค้ชเข้าสู่ระบบผ่าน www.thesmecoach.com รวมถึงฝึกอบรมโค้ชให้มีความรู้ความสามารถช่วยขับเคลื่อนเอสเอ็มอี โดยในปี 2561 ถือเป็นปีแรกการดำเนินกิจกรรม Train the Coach ซึ่ง สสว. ให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) หรือ สพว. เป็นผู้ดำเนินการ โดยตั้งเป้าหมายจะผลิตโค้ชให้ได้ 1,570 ราย

สำหรับรูปแบบ Train the Coach จะแบ่งกลุ่มของโค้ชที่จะดำเนินการเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป (Biz Mentor) จะช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปทางธุรกิจและปูพื้นเอสเอ็มอีสู่ 4.0 กลุ่มที่สองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือเทคนิคเฉพาะด้าน (Tech Expert) และกลุ่มที่สาม ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ (Biz Transformer) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

กิจกรรมดังกล่าวเปิดตัวครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (5 เมษายน 2561) ภายใต้กิจกรรมหัวข้อปฏิบัติการเร่งเครื่อง SME สู่ 4.0” ในงานมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มสร้างเครือข่ายโค้ช 4.0 ภาคเหนือ กิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดรับสมัครโค้ช แนะแนวทางการบ่มเพาะและการพัฒนาทักษะโค้ช การบรรยายพิเศษหัวข้อ ความท้าทายและช่วงเปลี่ยนผ่านของบริบท โลกการค้าใหม่ เทคโนโลยีและผู้บริโภคในทศวรรษแห่งดิจิทัล” ซึ่งจะมีผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคับคั่ง นอกจากนี้ ระยะต่อไปจะทยอยเปิดตัวในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และกรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น