เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สานสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล จัดขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหาร สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล (หนองควาย,แม่เหียะ,สุเทพ,บ้านปง) ผู้นำชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลหนองควาย  เทศบาลตำบลสุเทพ  เทศบาลตำบลบ้านปง และสมาชิกสี่ล้อแดง  จัดขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหาร สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ เนื่องในวันครบรอบ 12 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี พลเอกเจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  เป็นวันครบรอบการเปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยในปีนี้นับเป็นวันครบรอบ 12 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล ผู้นำชุมชนและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลหนองควาย  เทศบาลตำบลสุเทพ และสมาชิกสี่ล้อแดง จัดขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหาร สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่มีความผูกพันกันมายาวนานกว่า 12 ปี และเพื่อเป็นการตอบแทนและระลึกถึงสรรพสัตว์ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีสัตว์จำนวนทั้งสิ้น  140 ชนิด รวม 1,300 ตัว และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มอบปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ให้แก่ผู้นำชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล จำนวน 99 ถุง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมแก่วิสาหกิจชุมชน 4 ตำบล และเพื่อนำผลผลิตที่ดีมาสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป และในรอบ 12 ที่ผ่านมาของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีผู้เข้าชมจำนวนกว่า 8,500,000 คน

ทั้งนี้ บรรยากาศในงานขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหาร สร้างความสุขให้แก่สรรพสัตว์ เนื่องในวันครบรอบ 12 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีการจัดขันโตกบุฟเฟ่ต์อาหารให้กับสัตว์ อาทิ ช้าง 5 เชือก (พังลินดา, พังแป้น, พังเอ๋, พังลำดวน และพังน้ำหวาน)

นอกจากนี้ได้จัดงานบุญ และจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในองค์กร และชุมชน อีกด้วย
ภาพเคลื่อนไหว : https://drive.google.com/file/d/1d7ipEzeYABqiczc0WnatHZwOfi6GGguI/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น