ม.แม่โจ้จัดอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ…ฟรี!!

โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ จำนวน 6 รุ่น เริ่มรุ่นแรก วันที่  25-26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 303 อาคารธรรมศักดิ์มนตรี และสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา  วิชรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจ ความสำคัญของเมล็ดพันธุ์ต่อความสำเร็จของการผลิตผักสด และให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ โดยเราจัดอบรมให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ จำนวน 6 รุ่น รุ่น 60 คน แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป 30 คนและสำหรับตัวแทนหน่วยงานอีก 30 คน โดยแต่ละรุ่นจะอบรมรุ่นละ 2 วัน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  การขยายพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์และความสำคัญ ฯลฯ จนจบกระบวนการและสามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เองได้ โดยอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ”

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมจะต้อง เป็นเกษตรกร หรือเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานด้านเมล็ดพันธุ์ ยังไม่เคยผ่านการอบรม หลักสูตร “การคัดเลือกพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง” ในปี 2557-2560 มาก่อน หรือผู้ที่มีความสนใจด้านเกษตรอินทรีย์เป็นพิเศษ โดยเปิดการอบรมเป็น 6 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 25-26 มกราคม 2561 รับสมัครบัดนี้ – วันที่ 22 มกราคม 2561

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561  เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 27 มกราคม 2561

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 22-23 มีนาคม 2561  เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 19-20 เมษายน 2561  เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคม 2561

รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561  เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2561

รุ่นที่ 6 อบรมวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561  เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 19 พฤษภาคม 2561

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร.09 1070 5757 วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น