TCDC ผนึกภาครัฐ เอกชน ทั้งไทย-ต่างประเทศ โดยหน่วยงานและผู้ประกอบการกว่า 200 ราย ร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2017 ณ ย่านกลางเมืองเชียงใหม่

·      เริ่มแล้วเทศกาล “เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017”  6 – 10 ธ.ค.นี้  พร้อมเฉลิมฉลอง และพบปะ แบ่งปันความรู้ กับ กิจกรรมสุดสร้างสรรค์ อาทิ โชว์เคส  เวิร์คช็อป เสวนา สตรีทอาร์ท ป๊อปมาร์เก็ต ฯลฯ

เชียงใหม่ 6 ธันวาคม 2560 – ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ องค์กร และผู้ประกอบการกว่า 200 ราย ร่วมจัดงาน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2017 หรือ Chiang Mai Design Week 2017 เทศกาลงานออกแบบที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของภาคเหนือ ที่มาพร้อมกิจกรรมมากมาย หลากหลาย อาทิ งานแสดงโชว์เคสและนิทรรศการ จากนักออกแบบ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ ตลาดนัดป๊อปมาร์เก็ต รวบรวมสินค้าออกแบบ สินค้าแฮนด์เมด อาหารและเครื่องดื่มกว่า 90 ร้าน รวมไปถึงไฮไลท์
งานศิลปะการจำลองสถาปัตยกรรมวิหาร
ด้วยกล่องกระดาษลูกฟูกกว่า
1,200 กล่อง โดยศิลปินระดับโลกชาวฝรั่งเศส, โปรเจกต์
ดิจิคราฟท์ไลฟ์ (
DIGICRAFT LIFE) การถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตในท้องถิ่น ผ่านงานศิลปะด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2017 จะจัดขึ้นบริเวณสถานที่สำคัญในพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาทิ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่,
หอภาพถ่ายล้านนา
, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา, ชุมชนวัดเชียงมั่น – วัดล่ามช้าง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมเทศกาลฯ มากกว่า 100,000 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการเปิดเทศกาลฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถร่วมสำรวจความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่กับ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2017 ได้ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chiangmaidesignweek.com และเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/chiangmaidesignweek สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ 052080500 ต่อ 311 และ 312

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับเทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีคในปีนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจออกแบบ และผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ กว่า 200 ราย ซึ่งถือว่าเป็นงานเทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่สามารถรวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน และช่างฝีมือในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ให้ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอศักยภาพงานออกแบบที่จะผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ เป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ รวมไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค ยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี และเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่และประเทศไทยในมิติความเป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) พร้อมกับส่งเสริม
นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และชาวบ้านในท้องถิ่น ให้มีความตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทักษะฝีมือช่างและทุนทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จนสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการสู่สายตาประชาคมโลกในฐานะธุรกิจสร้างสรรค์

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค เป็นเทศกาลประจำปีที่ทำให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ร่วมสำรวจเชียงใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการและชาวบ้าน ช่างฝีมือในท้องถิ่น ได้แสดงผลงาน และความละเมียดละไมของเมืองสร้างสรรค์เชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะชนในวงกว้าง ตลอดจนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ซึ่งเทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค ตอบโจทย์การดึงเอาศักยภาพของจังหวัดให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ด้านศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น และด้านความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ที่เต็มไปด้วยธุรกิจสร้างสรรค์ ตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศ

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2017” หรือ Chiang Mai Design Week 2017 นั้น ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Crafted Life” นำเสนอการผสมผสานงานฝีมือและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นเข้ากับการออกแบบสร้างสรรค์สมัยใหม่ ตลอดช่วงวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อาทิ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, หอภาพถ่ายล้านนา, พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา, ชุมชนวัดเชียงมั่น – วัดล่ามช้าง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่

ภายในงานเทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วี2017 จะได้พบกับไฮไลท์ อาทิ งานศิลปะการจำลองสถาปัตยกรรมวิหาร ด้วยกล่องกระดาษลูกฟูกกว่า 1,200 กล่อง กับทีมศิลปินระดับโลกชาวฝรั่งเศ โปรเจกต์ดิจิคราฟท์ไลฟ์ (DIGICRAFT LIFE) การถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตในท้องถิ่น ผ่านงานศิลปะด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย นอกจากนี้ ยังสามารถพบกับกิจกรรมอื่นๆ อีกกว่า 100 กิจกรรม อาทิ โชว์เคส (Design Showcase) ส่วนจัดแสดงผลงานออกแบบ จากนักออกแบบและผู้ประกอบการกว่60 ผลงาน เสวนาและเวิร์คช็อป (Talk & Workshop) จากบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลาดนัดป๊อปมาร์เก็ต ที่รวบรวมสินค้าออกแบบ สินค้าแฮนด์เมด อาหารและเครื่องดื่มกว่า 90 ร้าน และกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศและสีสันของเมืองอีกมากมาย โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมเทศกาลเชียงใหม่ดีไซน์วีค 2017 มากกว่า 100,000 คน นายกิตติรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chiangmaidesignweek.com และ www.facebook.com/chiangmaidesignweek สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ 052080500 ต่อ 311 และ 312

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น