ครั้งแรกของการถ่ายทอดเรื่องราวเปี่ยมล้นหัวใจไทยทั้งชาติ ผ่านหนังสือป๊อปอัพ 3 มิติ ขนาดมหึมา ถ่ายทอดพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยเทคนิค แสง สี เสียง ตระการตา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น  ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ร่วมกับมูลนิธิศิริวัฒนา โดย บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โรงพิมพ์ศิริวัฒนา

จัดแสดงนิทรรศการทรงคุณค่า “เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition”

โดยถ่ายทอดพระราชประวัติอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมด้วยแสง สี เสียง ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 24-29 ตุลาคมนี้ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของหนังสือป๊อปอัพ ชุด “เพียงพ่อก็พอเพียง The Soul of Siam” โดยโรงพิมพ์ศิริวัฒนา ได้โดยไม่ต้องสั่งจองล่วงหน้าอีกด้วย

นิทรรศการหนังสือเล่มยักษ์ “เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มาสัมผัสและศึกษาเรื่องราวพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพในแต่ละด้านอย่างใกล้ชิด ออกแบบให้ผู้มาเยี่ยมชมได้มีส่วมร่วม เหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำแนวทางพระราชดำริในด้านต่างๆ ของรัชกาลที่ 9 ไปปฏิบัติใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตนเองและสังคมโดยส่วนรวมในระดับประเทศ

นิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ร้อยเรียงเรื่องราว “พระชนวารอันแสนสุข” นำเสนอเรื่องราวขณะทรงพระเยาว์ “คู่บุญ…คู่พระราชหฤทัย” นำเสนอเรื่องตลอดระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎร โดยทรงมีคู่พระบารมีอยู่เคียงข้างไม่เคยห่าง “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” นำเสนอเรื่องราวของโครงการส่วนพระองค์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังประโยชน์แก่ประเทศในด้านต่างๆ

 

โดยมีจุดไฮไลท์ที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ กล้องถ่ายรูปตัวแรกของรัชกาลที่ 9 ที่สามารถเดินเข้าไปในตัวกล้องชมงานแสดงภาพวาดและวีดีโอได้อีกชั้นหนึ่ง, เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมฝีพายจำนวนครบถ้วน, กังหันน้ำชัยพัฒนาจำลองที่หมุนได้รอบทิศ, พระที่นั่งอนันตสมาคมประดับแสงสีสวยงาม ปิดท้ายด้วยมหาพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมเสียงประชาราษฎร์แซ่ซ้อง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง เป็นต้น รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางที่จัดแสดงผลงานศิลปะล้ำค่าเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยหวังว่าประชาชนจะได้รับความรู้และจดจำในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำให้ประเทศชาติร่วม 70 ปีแห่งการครองราชย์ ตลอดจน ทรงเป็นแบบอย่างให้ราษฎรได้นำแนวทางต่างๆไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตนเองและสังคมต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น