ปรากฏการณ์ครั้งแรกกับการเปิดตำนานพุทธตำนาน งานบุญประเพณีรับเสด็จพระพุทธเจ้า(ตักบาตรเทโว) ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ปรากฏการณ์ครั้งแรกกับการเปิดตำนานพุทธตำนาน งานบุญประเพณีรับเสด็จพระพุทธเจ้า(ตักบาตรเทโว) ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

อำเภอป่าซาง เทศบาลตำบลมะกอกและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานลำปาง นำโดยพระคุณเจ้า  เจ้าอาวาสพระพุทธบาทตากผ้า กำหนดจัดงานบุญประเพณีรับเสด็จพระพุทธเจ้า ( ตักบาตรเทโว) ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 ณ พระธาตุสี่ครูบา เชื่อมลงมาถึงบันไดนาควัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  กิจกรรมเด่น มีดังนี้

  • วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ชมขบวนแห่รถบุปชาติจำลองการเสด็จของพระพุทธเจ้า ขบวนช่างฟ้อน การแสดงทางวัฒนธรรมวิถีคนยองหละปูนและการฟังเทศก์มหาชาติ
  • วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. พิธีการทางศาสนา พระสงฆ์ สามเณร 250 รูป รับบาตร ตั้งแต่ พระธาตุสี่ครูบา เชื่อมลงมาถึงบันไดนาค

วัดพระพุทธบาทตากผ้า เป็นวัดที่สร้างมานานและถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะมีรอยพระพุทธบาทและรอยตากผ้า เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ตามตำนานกล่าวว่า ในอดีต สมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ อยู่ได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิโดยพุทธนิมิต ครั้งหนึ่งพระองค์ได้เสด็จมาบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้า แล้วได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระบาทไว้บนพื้นศิลาใหญ่ และได้ทรงรับสั่งให้พระอานนท์เถระนำจีวรไปตากไว้บนผาลาดใกล้ ๆ ที่ประทับบริเวณที่ตากจีวรนั้นปรากฏเป็นรอยตารางคล้ายตาจีวร วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดพระพุทธบาทตากผ้า”

การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลในครอบครัวด้วยการนำลูก หลานมาร่วมทำบุญตักบาตรให้ทานก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัด ได้แก่ สักการะรอยพระพุทธบาท วิหารพระพุทธเจ้า 5 องค์ รอยเท้าครูบา วิหารพระเจ้าทันใจ พระธาตุเจดีย์ 4 ครูบา  มณฑปรอยเท้าพระอรหันต์ 7 ขวบและภาพเขียนสีผนังพระอุโบสถ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น