สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรม Lanna Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness)

แอ่วเหนือม่วนใจ วิถีไทย วิถีล้านนา” ชวนคนใต้ขึ้นเที่ยวเหนือทุกฤดู เผยปีที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้กว่า แสนล้านบาท
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดกิจกรรม Lanna Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน “แอ่วเหนือม่วนใจ วิถีไทย วิถีล้านนา” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


การจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม Lanna Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness) ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และเป็นการส่งภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวให้รับทราบถึงราคาสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว และบริการทางการท่องเที่ยว และนำไปเสนอขายในรายการนำเที่ยว

สำหรับการจัดงาน “แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา” ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ลานแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายแพ็กเกจการท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภาคเหนือ การสาธิตงานหัตถกรรมของชาวล้านนาในบรรยากาศล้านนา การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีล้านนาทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถือว่ามีศักยภาพและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนถึง 15 ล้านคน และสร้างรายได้รวมกว่าหนึ่งแสนล้านบาท

การจัดงาน “แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา” ในครั้งนี้ นับเป็นคาราวาน ครั้งที่ 4 โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นภายในงาน Lanna Expo 2017 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น