โชว์ผลงานภาพถ่ายนักศึกษา Digital Photo Exhibition 2017

Digital Photo Exhibition 2017

ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดงานให้เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2017 ซึ่งเป็นผลงานจากนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมด้วย คุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากทั้ง ผู้ปกครอง นักศึกษา นักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่และชาวต่างชาติ

กิจกรรมภายในงานมีการแสดงจินตลีลาที่สวยงาม จากนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิลปการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ ผลงานภาพถ่ายจากนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ทั้งนี้ต้องการให้ประชาชนที่ได้มาเห็นชิ้นงานศิลปะในหลากหลายแง่มุม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจสามารถมาเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2017 ได้ที่ชั้น 3 ลานกิจกรรมหน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กันยายน 2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น