การจัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาด Business matching ในลักษณะ One Stop Intergrated Exhibition and Destination

ภายใต้กิจกรรมคัดเลือกและจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางสินค้าอาเซียน (ASEAN HUB)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Local Economy สู่สากล โดย “ จัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาด Business matching ภายใต้กิจกรรมย่อยการคัดเลือกและจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางสินค้าอาเซีบน (ASEAN HUB) ตามโครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560 โดยนำสินค้าที่มีศักยภาพซึ่งผ่านการคัดสรรจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) และจากผู้ประกอบการค้ากลุ่มประเทศอาเซีบน 10 ประเทศ มาจัดแสดงและนำเสนอให้ผู้นำเข้า – ส่งออก หรือผู้สนใจทั่วไป เพื่อขยายช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศอาเซียน ในลักษณะ One Stop Intergrated Exhibition and Destination

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางเฟื่องฟ้า  ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมคณะผู้บริหารของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนการค้าจาก 10 ประเทศอาเซียน และตัวแทนจาก Buyer & Visitors ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมการเปิดกิจกรรมฯ พร้อมร่วมชมการแสดงสินค้า ที่ถูกคัดสรรจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกัน

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจในครั้งนี้ จำนวน 98 ราย แบ่งเป็น จังหวัดเชียงใหม่ 57 ราย จังหวัดลำพูน 5 ราย จังหวัดลำปาง 9 ราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 ราย และตัวแทนการค้า/Buyer จาก 10 ประเทศอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรม 20 ราย โดยผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น