วิทยุกองทัพบกที่ ๓ ร่วมมือกับนักจัดรายการวิทยุรณรงค์ “โครงการสถานีปลอดควันบุหรี่”

สำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกองทัพบกที่ ๓ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตรียมจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ ๓ โครงการสถานีปลอดควันบุหรี่ ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ


พ.อ.จรินทร์รัตน์ นาคสนิท รองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกองทัพบกที่ ๓ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกองทัพบกที่ ๓ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตรียมจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ ๓ โครงการสถานีปลอดควันบุหรี่ ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือในวันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่ ๓๒ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ ๓ เป็นต้นแบบหน่วยงานที่ปลอดบุหรี่และเป็นผู้นำให้องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ปลอดบุหรี่ ทั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ ๓ ทั้ง ๒๔ สถานี จะได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ใน ๓ มาตรการหลักได้แก่

– การห้ามขายบุหรี่ให้กับเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี

– การห้ามแบ่งขายบุหรี่

– การห้ามโชว์บุหรี่ในร้านค้า

ทั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ ๓ ในฐานะกลไกลสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้กับประชนและเยาวชนในพื้นที่ทั้ง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ โดยปฏิบัติตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ของกองทัพบก ตลอดจนดำเนินงานตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อให้สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ ๓ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทหารที่เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดี การเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งกับยาเสพติด และการสูบบุหรี่ ตลอดจนสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ ๓ จะเป็นต้นแบบแห่งการปลอดบุหรี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น