เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจขจัดภัยจากขยะอันตราย”

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจขจัดภัยจากขยะอันตราย”

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ประชาร่วมใจขจัดภัยจากขยะอันตราย ประจำปี 2560 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยฯ เทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณถนนหายยา เพื่อที่จะรณรงค์ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามนโยบายของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ให้จัดการขยะอันตรายจากบ้านเรือน

โดยการคัดแยกขยะนำมาเก็บรวบรวมไว้ตามตู้คัดแยกขยะอันตราย ที่เทศบาลฯได้จัดเตรียมไว้ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเมือง รวมถึงการส่งเสริมเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยการพัฒนาแผนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม หากขยะอันตรายมีการทิ้งรวมกับขยะทั่วไป อาจเกิดการติดไฟหรือระเบิดได้ ขณะเดียวกันคนงานเก็บขยะอาจได้รับอันตรายจากไอระเหยหรือจากการสัมผัสสารเคมี หรือหากนำไปฝังกลบรวมกับขยะทั่วไปสารอันตรายจะสามารถปนเปื้อนสู่น้ำ และผิวดิน ก่อ เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนได้

ข่าว/ปาณิสรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น