เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหนองควาย, เทศบาลตำบลสันปูเลย, สถานีตำรวจภูธหางดง และโรงพยาบาลหางดง ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหวแบบมืออาชีพแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวแก่เจ้าหน้าที่ อันเป็นกันป้องกันการเกิดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิด


สำหรับหลักสูตรซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ การควบคุมสติในขณะเกิดเหตุเพลงไหม้ การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้เครื่องมือดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะต้องผ่านการฝึกในภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันการเกิดการสูญเสียแก่ตนเองและนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที และจำลองสถานการณ์เพื่อซ้อมแผนการระงับเหตุอัคคีภัย เพื่อที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ เพื่อลดความรุนแรงและความเสียหาย สร้างมาตรฐานด้านการให้บริการด้านความปลอดภัยของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น