ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปลุกพลังสร้างสรรค์ กระตุ้นคลังความคิด (Creative Think Tank)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จัดกิจกรรมปลุกพลังสร้างสรรค์ กระตุ้นคลังความคิด (Creative Think Tank)

             เมื่อวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 18.00 น.  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) กิจกรรมปลุกพลังสร้างสรรค์ กระตุ้นคลังความคิด (Creative Think Tank) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ (Innovation and Design Entrepreneurship Acceleration House : IDEA House) ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ เวลา 08.30 – 18.00 น. โดยเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใน 5 หลักสูตร ในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ด้วยการใช้เครื่องมือ/เทคนิค/หลักการสร้างแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tools) ในการแก้ปัญหาหรือสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่

วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2560

หลักสูตร Design Marathon กระตุ้นความคิดและแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานหรือแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กำหนด พร้อมด้วยการเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารและนำเสนอผลงาน (Pitching Presentation)

หลักสูตร From Post-it to Prototype จากกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆ ที่สามารถนำไปสู่การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานของความต้องการของลูกค้าจนถึงกระบวนการส่งต่อคุณค่าและประสบการณ์จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสู่มือของลูกค้า โดยการใช้เทคนิค Paper Prototyping

วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2560

หลักสูตร LEGO Serious Play & Start Up ดึงศักยภาพของบุคลากรและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมงาน ถอดองค์ความรู้ใหม่ๆ และก้าวข้ามกรอบวิธีคิดแบบเดิมๆ ด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับองค์กรและนำไปสู่ความสำเร็จ โดยการใช้เครื่องมือ LEGO Serious Play (LSP)

หลักสูตร Decoding Consumer Mind ถอดรหัสและค้นหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคซึ่งมักเป็นรายละเอียดที่มักจะถูกมองข้าม เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจกับผู้บริโภคได้ โดยการใช้เครื่องมือ Customer Journey / Empathy Map

หลักสูตร Design Sprint สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเน้นไปที่การสร้างแบบจำลองและนำไปทดสอบกับผู้ใช้จริงให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าและตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

โดยการจัดกิจกรรมพลังสร้างสรรค์ กระตุ้นคลังความคิด (Creative Think Tank) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 254 คน โดยมีคุณแก้วตา วรธรรมานนท์ ผู้อำนวยการส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น