ปิดฉาก “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา” ชูการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาวไต ส่งท้ายที่จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน ส่งท้ายปิดฉาก “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา” ชูการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีชาวไต

หลังจากที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานแรลลี่2 วัน 1 คืน
ใน 4 จังหวัด 4 สไตล์ 4 ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในวงกว้างนั้น

สัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการแข่งขันสนามที่ 4 สนามสุดท้าย จัดขึ้นในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ ชุมชนบ้านเมืองปอน ตำ าบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพิธีเปิดอย่างเป็นทางการมีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ได้รับเกียรติจากนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม กล่าวต้อนรับ นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าว
รายงาน ท่ามกลางเหล่านักปั่นจักรยานและพี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านเมืองปอน รวมทั้งดารานักแสดง “ฟรอยด์ ณัฎฐพงษ์” ที่เข้าร่วมปั่นจักรยานในสนามนี้

สำหรับชุมชนบ้านเมืองปอนนั้น เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีชีวิตของชุมชนชาวไทยใหญ่ (ชาวไต) ตั้งอยู่ในหุบเขาที่แวดล้อมด้วยทุ่งนาและป่าเขาเขียวขจี ห่างจากอำเภอขุนยวมประมาณ ๑๒ กิโลเมตร โดยประชาชนชาวไทยใหญ่ของที่นี่ยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตในแบบเดิมๆ ไว้อย่างเหนียวแน่น

รายชื่อผู้ชนะในแต่ละรุ่น สำหรับสนามสุดท้ายนี้
รุ่น A
ชนะเลิศรางวัลที่ 1 A11 นายวีรทัศน์ สุทธสุภา
ชนะเลิศรางวัลที่ 2 A05 นายพิเชษฐ์ พิชัยพงศ์
ชนะเลิศรางวัลที่ 3 A42 นายจรัญ รัตนศรี
ชนะเลิศรางวัลที่ 4 A53 นายณัฐพล วิฑูรย์
ชนะเลิศรางวัลที่ 5 A23 นายนกุล ทาสัก
รุ่น B
ชนะเลิศรางวัลที่ 1 B58 นายอินสอน ชื่นใจดี
ชนะเลิศรางวัลที่ 2 B06 มาร์ก
ชนะเลิศรางวัลที่ 3 B26 นายส่งเสริม สุริยะวงค์
ชนะเลิศรางวัลที่ 4 B31 นายชัยพร
ชนะเลิศรางวัลที่ 5 B01 นายภัลลภ มโนปิยะกุล
รุ่น C
ชนะเลิศรางวัลที่ 1 C11 กฤษฎาพร ชัยสุรยะ
ชนะเลิศรางวัลที่ 2 C16 อำไพร อภิวงค์งาม
ชนะเลิศรางวัลที่ 3 C06 รำไพ เชตวัน
ชนะเลิศรางวัลที่ 4 C13 อภิญญา ชัยวงศ์
ชนะเลิศรางวัลที่ 5 C20 พิศมัย ไชยประสพ
รุ่น D
ชนะเลิศรางวัลที่ 1 D05 ทัศนีย์ ศรีริทิพย์
ชนะเลิศรางวัลที่ 2 D27 เบญจวัลย์ มะลิวัลย์
ชนะเลิศรางวัลที่ 3 D04 ศรีธร กุลนา
ชนะเลิศรางวัลที่ 4 D12 นาค เปิงใจ
ชนะเลิศรางวัลที่ 5 D21 นราธิวาส รักษาไพรวัลย์

ทั้งนี้ กิจกรรม “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดำเนินงานโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในวงกว้าง
อันจะนามาสู่การเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน เพิ่มมูลค่า สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิดตลอดจนความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น