บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ส่งมอบอิฐบล็อคจากขยะ ณ โรงเรียนเทศบาลท่าศาลาภายใต้โครงการ “ปูถนนด้วยขยะ”

บริษัท โตโยต้านครพิง

Read more

5 เทศบาลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามแนววิถีพุทธส่งเสริมการท่องเที่ยว“สืบฮีต สานฮอย ฮักษาน้ำคาว”

  5 เทศบาล นำโด

Read more