สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ในนามโครงการธรรมชาติปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์”

สำนักบริหารพื้นที่อน

Read more

อช.ศรีลานนา เชียงใหม่เดินหน้าประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาอุทยาน (PAC) การดูแลรักษาป่าอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปิง

นายภูพิชิต  ช่วยบำรุ

Read more