องค์การสวนสัตว์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีของ “นักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7”

นับเป็นครั้งแรกที่ อ

Read more

กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18

​กิจกรรมดีมีประโยชน์

Read more

ความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ นกฟลามิงโก้ ของสวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่เปิ

Read more