บ้านแม่ข่องกลาง อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

อำเภอสันป่าตอง จังหว

Read more

เปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่างิ้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ

Read more

พัฒนาชุมชนแม่ออน เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านแม่รวม”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ

Read more

พช.สันกำแพง จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ปชส.หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ

Read more

เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด เสน่ห์…ชีวิต แม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจั

Read more