สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง”

เมื่อช่วงเช้าของวันท

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับงานวิจัยและการพัฒนากาแฟอราบิก้า จาก 5 ยอดดอย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

สวพส.ร่วมกับหน่วยงานภาคีจังหวัดน่านหนุนเกษตรกรขุนสถาน-แสนสุข สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more