เชียงใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสาร เร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อรถโดยสาร และคัดกรองคนเข้าออก ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายคมสัน สุวรรณอัมพา

Read more

ขนส่งจังหวัด ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจโรคไวรัสโคโรนา

นางวราภรณ์ วรพงศธร ข

Read more