ม.แม่โจ้ โชว์ 8 ผลงานนวัตกรรมใหม่จากนักวิจัย พร้อมลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในผลงานวิจัย ในงาน Licensing and Pitching Day 2019

ม.แม่โจ้โชว์ 8 ผลงาน

Read more

ชมสวนฤดูฝน (Garden in the rain) จัดเต็ม!! สายพันธุ์ปทุมมา 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

จัดเต็ม!! สายพันธุ์ป

Read more

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยจัดนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเปิดโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ

  วันพฤหัสบดีที

Read more

โรงแรมเลวิวใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2562

โรงแรมเลวิว  เชียงให

Read more