ม.แม่โจ้ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ’62 กว่า 10 ล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลัง วิจัยสารทดแทนกำจัดศัตรูพืชนำร่องพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน

นายองอาจ กิตติคุณชัย

Read more

“ฮักมัม…แม่โจ้” แปลงดอกเบญจมาศ ใน คก.ส่งเสริมเกษตรกรฯ ของ ม.แม่โจ้ พร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว

แปลงดอกเบญจมาศ &#822

Read more

ม.แม่โจ้ โชว์จัดเต็ม…กระทงใหญ่ยังคงประทับใจผู้ชม สวยสมศักดิ์ศรีแชมป์หลายสมัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จั

Read more

ม.แม่โจ้ โชว์ 8 ผลงานนวัตกรรมใหม่จากนักวิจัย พร้อมลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในผลงานวิจัย ในงาน Licensing and Pitching Day 2019

ม.แม่โจ้โชว์ 8 ผลงาน

Read more

ชมสวนฤดูฝน (Garden in the rain) จัดเต็ม!! สายพันธุ์ปทุมมา 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

จัดเต็ม!! สายพันธุ์ป

Read more

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยจัดนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเปิดโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ

  วันพฤหัสบดีที

Read more

โรงแรมเลวิวใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2562

โรงแรมเลวิว  เชียงให

Read more