เปิดแล้ว…Maejo Open Farm 2021 : Online เที่ยวปลอดภัยแบบ New Normal

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

ซันสวีท จับมือ แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ และ ไฮโดรไทย ลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรม

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย

Read more

ม.แม่โจ้ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ’62 กว่า 10 ล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลัง วิจัยสารทดแทนกำจัดศัตรูพืชนำร่องพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน

นายองอาจ กิตติคุณชัย

Read more

“ฮักมัม…แม่โจ้” แปลงดอกเบญจมาศ ใน คก.ส่งเสริมเกษตรกรฯ ของ ม.แม่โจ้ พร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว

แปลงดอกเบญจมาศ &#822

Read more

ม.แม่โจ้ โชว์จัดเต็ม…กระทงใหญ่ยังคงประทับใจผู้ชม สวยสมศักดิ์ศรีแชมป์หลายสมัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จั

Read more

ม.แม่โจ้ โชว์ 8 ผลงานนวัตกรรมใหม่จากนักวิจัย พร้อมลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในผลงานวิจัย ในงาน Licensing and Pitching Day 2019

ม.แม่โจ้โชว์ 8 ผลงาน

Read more

ชมสวนฤดูฝน (Garden in the rain) จัดเต็ม!! สายพันธุ์ปทุมมา 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

จัดเต็ม!! สายพันธุ์ป

Read more

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยจัดนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเปิดโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ

  วันพฤหัสบดีที

Read more

โรงแรมเลวิวใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2562

โรงแรมเลวิว  เชียงให

Read more