งานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน”

ศาสตราจารย์คลินิก นา

Read more

มช. เชิญร่วมงาน วันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

มช. แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2562 พร้อมนำเสนอนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563

“มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Read more

มิติใหม่ของการประกวด“CMU AMBASSADOR 2019”เน้นความเชื่อมั่นและคุณค่าของตนเอง

“มช.” เปิดตัวผู้เข้า

Read more

ชมสวนฤดูฝน (Garden in the rain) จัดเต็ม!! สายพันธุ์ปทุมมา 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

จัดเต็ม!! สายพันธุ์ป

Read more

มช.ร่วมกับสสว.จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการเข้ารับการเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

มช.แถลงความคืบหน้านวัตกรรม รถ “MED CMU-DIP EV Car”เพื่อคนพิการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท

Read more