ชมสวนฤดูฝน (Garden in the rain) จัดเต็ม!! สายพันธุ์ปทุมมา 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

จัดเต็ม!! สายพันธุ์ป

Read more

มช.ร่วมกับสสว.จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการเข้ารับการเชื่อมโยงธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

มช.แถลงความคืบหน้านวัตกรรม รถ “MED CMU-DIP EV Car”เพื่อคนพิการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท

Read more