2 ทีมเยาวชน ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลเหรียญทอง-เหรียญเงิน I-New Gen Award 2021 เตรียมต่อยอดผลงานขยายผลสู่สาธารณชน

ผลงานประดิษฐ์ของนักศ

Read more

ม.แม่โจ้ ตัวแทนประเทศไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่ Asean Energy Awards 2021

เมื่อวันพุธที่ 8 กัน

Read more

พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานพลังงานจังหว

Read more