“มนต์เสน่ห์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 2565″ร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าโอทอปของไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ

Read more

“ชาเชียงดาพารวย” ราชินีสมุนไพรพื้นบ้านหลากสรรพคุณคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์บ้านป่าสักน้อย

ในอดีตที่ผ่านมาประชา

Read more