เลขาฯรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ฯ ตรวจเยี่ยมการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 “สวนสัตว์เชียงใหม่”

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน

Read more

เที่ยวอย่างมั่นใจ!เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โคโรน่า”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

Read more

ขนส่งจังหวัด ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจโรคไวรัสโคโรนา

นางวราภรณ์ วรพงศธร ข

Read more