ปฎิทินกิจกรรมเดือน ตุลาคม 2563 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

I.C.C Fair 2020     

Read more

ปฎิทินกิจกรรมเดือน สิงหาคม 2563 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Green Garden ชมเสน่ห

Read more

ปฎิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2563 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เชียงใหม่ บุ๊คแฟร์ ค

Read more