ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) โดยใช้มาตรการเดียวกันกับการคัดกรองโรคโควิด-19 

นายวิจิตต์ แก้วไทรเท

Read more

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรม Surprise Gift มอบตุ๊กตาช้างมาสคอต 100 ปีสนามบินเชียงใหม่แก่ผู้โดยสารเด็กเล็กและผู้โดยสารที่โชคดี

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

Read more

“ตู้ปันสุข” แบ่งปันน้ำใจให้แก่กันบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินการงานให้แก่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 256

Read more

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาค

Read more

ชาวสนามบินเชียงใหม่ ร่วมใจคืนความสุขให้เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 6

เมื่อวันที่ 29 มีนาค

Read more