“ท่องเที่ยวและกีฬา” ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ที่พักนักเดินทาง เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

   นายพิพัฒน์ รัชกิจ

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว ในฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างอบอบอุ่น ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิก

Read more