“ถนนคนเดินราชดำเนิน” วันอาทิตย์ เปิด 7 มิถุนายน 2563 นี้

ณ ห้องประชุมสำนักงาน

Read more

“Chiang Mai Life Walking Street” อำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว ถนนคนเดินแห่งแรกของไทยหวังดึงนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

เทศบาลนครเชียงใหม่ได

Read more