“ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ครั้งที่ 2  22-26 เม.ย.65 ที่ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สำนักงานการท่องเที่ย

Read more

เริ่มแล้ว “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ยกระดับการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาที่ “เมญ่า”

สำนักงานการท่องเที่ย

Read more

“ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา”ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชาติพันธุ์ชูอัตลักษณ์อันหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

จังหวัดเชียงใหม่ เตร

Read more