เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกหมีควาย” (Asian black bear) พร้อมเชิญร่วมจุดผางประทีปและชมการแสดงชุดพิเศษ แสง สี ลอยกระทงยามค่ำคืน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

Read more

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนชาวเชียงใหม่ร่วมจุดผางประทีป 2,000 ดวงที่หน้าประตูช้างค้ำ เพื่อเป็นพุทธบูชา และร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง

สำหรับผางประทีป จำนว

Read more