“Lanna Expo 2021” กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่ เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ!!!

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

Read more

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับLazadaแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ระดับโลกจัดแถลงข่าวงาน”Lanna Virtual Expo 2021″ภายใต้แนวคิด”กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

สำนักงานพาณิชย์จังหว

Read more