ทัพทุเรียนและผลไม้แดนใต้ขึ้นเหนือ เปิดงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63”

กรมส่งเสริมการเกษตร

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนให้กำลังใจการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ของสสก.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี2562

นายนิธิพันธ์ เข่งทอง

Read more

สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมบุคลากรบรรจุข้าราชการใหม่ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ

นายนเรศ. ฝีปากเพราะ

Read more