รัฐบาลญี่ปุ่นมอบรถกู้ภัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตำบลแม่กิ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ก

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินการงานให้แก่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 256

Read more

เปิด “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดเชียงใหม่”

นายวีรชาติ เขื่อนรัต

Read more

แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดโครงการสร้างพลังความดีเพื่ออมก๋อยปลอดฝิ่นอย่างยั่งยืน

แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิด

Read more

แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดการก่อสร้างถนนวงแหวนกิโลเมตรแรก ของโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม 4 ตำบล อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

พล.ท.สุภโชค   ธวัชพี

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ภายในงาน New North Expo 2019 Food& Lifestyle

จังหวัดเชียงใหม่เปิด

Read more

รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาค

Read more

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เข

Read more

ขนส่งจังหวัดลำปาง เชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ บห เพิ่มพูนบุญบารมี มั่งมีมหาศาล

ขนส่งจังหวัดลำปาง เช

Read more

หลายภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 เน้นปลูกป่า 3 อย่างเพื่อให้เกิดการพึ่งพากันกว่า 1 หมื่นต้น

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์

Read more