หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯในประเทศไทยช่วยให้ครูและนักเรียนในภาคเหนือของไทยหายใจด้วยอากาศที่สะอาดขึ้น

รัฐบาลสหรัฐอเมริกายั

Read more

สวพส. ร่วมแรง ร่วมใจ มอบเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยชาวบ้าน สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

ม.แม่โจ้MOUร่วมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชงอินทรีย์ภาคเหนือปลูก-สร้าง-บันทึกข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร

เมื่อวันจันทร์ที่ 9

Read more

สวพส.ผนึกกำลังร่วมกับสวก.และสพว.พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

ม.แม่โจ้มอบผลิตภัณฑ์กระชายขาวให้รพ.นครพิงค์ช่วยเสริมสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎา

Read more

ผอ.สวพส ประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ผู้อำนวยการสถาบันวิจ

Read more

MJU Sport Complex อาคารกีฬาประหยัดพลังงานหลังแรกในมหาวิทยาลัยไทยครบเครื่องเรื่องกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพของคนแม่โจ้และชุมชน

MJU Sport Complex อา

Read more

ม.แม่โจ้ ร่วมกับรัฐวิสาหกิจและเอกชน วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร-สายพันธุ์กัญชง ช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ มหา

Read more

สวพส. เผยแนวทางที่เหมาะสม ในการปลูกพืชผักคุณภาพบนพื้นที่สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์

Read more

Seo adalah

backlink create

'));