สวนสัตว์เชียงใหม่เยี่ยมยอด!!ผ่านการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ ประจำปี 2566 ระดับA เป็นครั้งแรก!!

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผ

Read more

คสช.เห็นชอบ 2 มติสมัชชาฯ คุ้มครองสิทธิ ‘แรงงานข้ามชาติ-เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ’ มุ่งปกป้องสุขภาพคนไทย และพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

บอร์ดสุขภาพแห่งชาติ

Read more

ม.แม่โจ้ Kick off พัฒนาพื้นที่ฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม

Read more

เริ่มแล้ว! สมัชชาฯ เฉพาะประเด็น‘ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ ฉ.3’แสวงหาฉันทมติสร้างเข็มทิศสุขภาพไทย

สช.พร้อมภาคีเครือข่า

Read more

กลยุทธ์หยุดหมอกควันบนพื้นที่สูง บ้านห้วยน้ำใส อ.สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน ชุมชนต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จของการลดปั

Read more

สวพส. นำองค์ความรู้จากโครงการหลวงสู่ชุมชนพื้นที่สูง ลดจุด Hotspot เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ

Read more

ผช.รมต.กระทรวงทรัพยากรฯตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์และมอบนโยบาย

เมื่อวันที่ 10 กุมภา

Read more

DEA และหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด ร่วมสนทนาโต๊ะกลมกับสื่อมวลชน มองปัญหายาเสพติดไทย

นายแพทริก พิกซีอาโน

Read more

สหรัฐอเมริกา ส่งมอบอาคารฝึกอบรมการโรยตัวและการต่อสู้ในระยะประชิด แก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3

อุปทูตรักษาการแทนเอก

Read more