ม.แม่โจ้เผยสูตรกระชายขาวอาหารเป็นยาที่ช่วยเสริมภูมิต้านโควิด-19

กระชายขาว พืชสมุนไพร

Read more

ม.แม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19เดินหน้านโยบายนศ.-บุคลากรรับวัคซีนครบ100% สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

สถานการณ์การแพร่ระบา

Read more

ม.แม่โจ้มอบผลิตภัณฑ์กระชายขาวให้รพ.นครพิงค์ช่วยเสริมสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎา

Read more

ม.แม่โจ้วางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรมเสริมความเข้มแข็งแผนพัฒนายุทธศาสตร์แม่โจ้100 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก

Read more

ม.แม่โจ้MOUบมจ.ซันสวีททำฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตรพร้อมส่งมอบหลักสูตร“นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร”

สำนักวิจัยและส่งเสริ

Read more

MJU Sport Complex อาคารกีฬาประหยัดพลังงานหลังแรกในมหาวิทยาลัยไทยครบเครื่องเรื่องกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพของคนแม่โจ้และชุมชน

MJU Sport Complex อา

Read more

คณะผู้บริหารม.แม่โจ้ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า 2 คณะใหม่พยาบาลฯ-สัตวแพทย์ฯ เตรียมเปิดเร็วๆนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

ม.แม่โจ้ ร่วมกับรัฐวิสาหกิจและเอกชน วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร-สายพันธุ์กัญชง ช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ มหา

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายการศึกษาในเทศบาลเมืองแม่โจ้

เมื่อวันที่ 16 มิถุน

Read more

แม่โจ้ครบ ๘๗ ปีที่ภาคภูมิ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ

จากวันนั้นถึงวันนี้&

Read more

Seo adalah

backlink create

'));