ม.แม่โจ้ ประชุมร่วม หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อ.สันทราย สร้างความเข้าใจร่วมด้วยช่วยกันสู้ภัยโควิด-19

วันอังคารที่ 13 เมษา

Read more

อนม.แม่โจ้จัด “จิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้” ช่วยดูแลชุมชน ใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

ม.แม่โจ้ มอบเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุนสนับสนุนการทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

“แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” สาธิตการนำชิ้นส่วนกัญชา ทั้งใบสด ต้น และรากปรุงเมนูอาหาร ต่อยอดงานวิจัยประเมินเป็นหลักเกณฑ์การนำไปใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป

Read more

ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ติวเข้ม เตรียมพร้อมก่อนกระจายตัวปฏิบัติงานในพื้นที่ 12 จังหวัด 60 ตำบล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จั

Read more

แม่โจ้โมเดล ลดหมอกควันไฟป่า ร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

เปิดแล้ว…Maejo Open Farm 2021 : Online เที่ยวปลอดภัยแบบ New Normal

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

ซันสวีท จับมือ แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ และ ไฮโดรไทย ลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรม

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย

Read more

ม.แม่โจ้ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ’62 กว่า 10 ล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลัง วิจัยสารทดแทนกำจัดศัตรูพืชนำร่องพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน

นายองอาจ กิตติคุณชัย

Read more