การประชุมวิชาการ “เหลียวหลัง-แลหน้างานวิจัยมุ่งเป้าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจากล่างสู่บน”

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

Read more

สสว. จับมือ มช. จัด “Shopping in the rain season 2” ผลักดัน SME ภาคเหนือให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

วิศวฯ มช. ทำบุญครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มห

Read more

เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินหน้าติดเซนเซอร์จุดห้ามจอด

รองรับ Smart City เท

Read more

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

  ศาสตราจารย์คลินิก

Read more

งานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน”

ศาสตราจารย์คลินิก นา

Read more

มช. เชิญร่วมงาน วันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

มช. แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2562 พร้อมนำเสนอนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563

“มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Read more

มิติใหม่ของการประกวด“CMU AMBASSADOR 2019”เน้นความเชื่อมั่นและคุณค่าของตนเอง

“มช.” เปิดตัวผู้เข้า

Read more

Seo adalah

backlink create

'));