ม.แม่โจ้ MOU ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันอังคารที่ 28

Read more

ี3 บุคคลคุณภาพ ม.แม่โจ้ รับรางวัลจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ผู้บริหาร อาจารย์ แล

Read more

3 คณะม.แม่โจ้ปั้นนศ.เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ up2021 แม่โจ้ เฟ้นหาทีมเข้าชิงชัย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2021 ระดับประเทศ

เมื่อการเรียนรู้ไม่ไ

Read more

สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผนึกกำลัง ม.แม่โจ้ ส่งมอบสารซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้ศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศ

ดร.อำนวย ยศสุข นายกส

Read more

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ ได้รับการรับรอง“องค์กรแห่งความสุข”ระดับประเทศ ปี 2563

รองศาสตราจารย์ ว่าที

Read more

ม.แม่โจ้ ตัวแทนประเทศไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่ Asean Energy Awards 2021

เมื่อวันพุธที่ 8 กัน

Read more

ม.แม่โจ้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น–บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ วีระพ

Read more

ม.แม่โจ้รับรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วี

Read more

ม.แม่โจ้ปฐมนิเทศนักศึกษา64(ออนไลน์)สร้างความเข้าใจการใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างมีความสุขในยุคNew Normal

วันพุธที่ 4 สิงหาคม

Read more

ม.แม่โจ้เผยสูตรกระชายขาวอาหารเป็นยาที่ช่วยเสริมภูมิต้านโควิด-19

กระชายขาว พืชสมุนไพร

Read more

Seo adalah

backlink create

'));