สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ประชุมหารือสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเ

Read more

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลัง วิจัยสารทดแทนกำจัดศัตรูพืชนำร่องพื้นที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน

นายองอาจ กิตติคุณชัย

Read more